e shop

free delivery

pytel


 

FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK 

kereskedelmi cégek

Orion OK, a.s. 

székhelye: 60200 Brno, Tvrdého 500/3, Tvrdého 500/3. 

azonosító szám: 25550632 

a brünni regionális bíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásba bejegyezve, B részleg, 2801-es betűjelzéssel 

a www.orionok.hu címen található online áruházon keresztül történő értékesítésre. 

 1. 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
  1. 1.1. Az Orion OK, a.s., székhelye: Tvrdého 500/3, 60200 Brno, azonosító száma: 25550632, bejegyezve a brünni regionális bíróságon vezetett cégjegyzékbe, B részleg, 2801-es betét (a továbbiakban: "Eladó") jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") a 89/2012. sz. törvény 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban szabályozzák a 89/2012. sz. törvénycikk (a továbbiakban: "Eladó"), Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: "Polgári Törvénykönyv") módosított változata szerint az Eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: "Vevő") között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: "Adásvételi Szerződés") kapcsán vagy annak alapján keletkező kölcsönös jogok és kötelezettségek. Az online áruházat az Eladó a www.orionok.hu címen található weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal"), a Weboldal felületén (a továbbiakban: "Webáruház felület") keresztül üzemelteti.
  2. 1.2. Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az Eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy olyan személy, aki az árubeszerzés során üzleti tevékenysége vagy önálló szakmája gyakorlása során jár el.
  3. 1.3. Az adásvételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezésekről is meg lehet állapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az általános szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.
  4. 1.4. A feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az általános szerződési feltételek cseh nyelven készülnek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető.
  5. 1.5. Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
 2. 2. FELHASZNÁLÓI FELSZÁLLÁS 
  1. 2.1. A vevőnek a weboldalon történt regisztrációja alapján a vevő hozzáférhet a felhasználói felületükhöz. A Vevő a saját felhasználói felületéről rendelhet árut (a továbbiakban "felhasználói fiók"). Amennyiben a Webáruház webes felülete lehetővé teszi, a Vevő közvetlenül a Webáruház webes felületéről regisztráció nélkül is rendelhet árut.
  2. 2.2. A weboldalon történő regisztráció és az árubeszerzés során a vevő köteles a valóságnak megfelelő és valós adatokat megadni. A vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A Vevő által a felhasználói fiókban és az áruk megrendelésekor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.
  3. 2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles megőrizni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát.
  4. 2.4. A vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.
  5. 2.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása, illetve harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt. 
 3. 3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
  1. 3.1. A webáruház webes felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezekre az árukra vonatkozóan. A Polgári Törvénykönyv 1732. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.
  2. 3.2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árát és az áruk visszaküldésének költségeit, ha azok nem küldhetők vissza a szokásos postai úton. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok az üzlet webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg megállapított feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.
  3. 3.3. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árukat a Cseh Köztársaságon belül szállítják.
  4. 3.4. Az áruk megrendeléséhez a vevő kitölti a webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap különösen a következőkre vonatkozó információkat tartalmazza:
   1. 3.4.1. a megrendelt áruk (a megrendelt árukat a vevő "helyezi" az áruház webes felületének elektronikus bevásárlókosarába),
   2. 3.4.2. az áru vételárának fizetési módja, a megrendelt áru szállításának kívánt módjára vonatkozó részletek és
   3. 3.4.3. az áruk szállításával kapcsolatos költségekről szóló információk (a továbbiakban együttesen "Megrendelés").
  5. 3.5. Mielőtt a megrendelést elküldi az Eladónak, a Vevő jogosult ellenőrizni és módosítani a Vevő által a megrendelésben megadott adatokat, beleértve a Vevő azon képességét is, hogy a megrendelésbe történő adatbevitel során felmerülő hibákat felismerje és kijavítsa. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a Vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe") küldött e-mailben. 
  6. 3.6. A megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költségek) az Eladó mindig jogosult a Vevőtől a megrendelés további megerősítését kérni (például írásban vagy telefonon).
  7. 3.7. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó elektronikus levélben küld a Vevőnek a Vevő elektronikus levelezési címére. 
  8. 3.8. A vevő beleegyezik, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távközlési eszközöket használjon. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a Vevőnél a távközlés igénybevételével kapcsolatban felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívás költségei) a Vevő viseli, az alapdíjtól való eltérés nélkül.
 4. 4. AZ ÁRUK ÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK
  1. 4.1. Az áruk árát és az áruknak az adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a Vevő az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:
   1. 4.1.1. készpénzben az eladó Kratochvilka 2, 664 91 alatti telephelyén;
   2. 4.1.2. utánvétellel a vevő által a megrendelésben megadott helyen;
   3. 4.1.3. átutalással 
    1. 4.1.3.1. a kifizetések CZK-ban történnek az Eladó 2109564095/2700 számú, az UniCredit Banknál vezetett számlájára (a továbbiakban: "Eladó számlája");
    2. 4.1.3.2. az Eladó UniCredit Banknál vezetett 2109564108/2700 számú számlájára (a továbbiakban: "Eladó számlája") euróban történő fizetések;
   4. 4.1.4. készpénzmentesen a GoPay fizetési rendszeren keresztül; 
   5. 4.1.5. készpénzmentes hitelkártyával.
  2. 4.2. A vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezik, a vételár tartalmazza az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.
  3. 4.3. Az Eladó nem követel a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. cikkének az áruk vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit.
  4. 4.4. Készpénzben vagy utánvéttel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénzmentes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belül esedékes. 
  5. 4.5. Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó szimbólumával együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az Eladó számláján.
  6. 4.6. Az Eladó jogosult - különösen, ha a Vevő nem erősíti meg a megrendelést a 3.6. cikknek megfelelően - a teljes vételár kifizetését követelni, mielőtt az árut elküldenék a Vevőnek. A Polgári Törvénykönyv 2119. szakaszának (1) bekezdése nem alkalmazandó.
  7. 4.7. Az Eladó által a Vevőnek az áruk árából nyújtott árengedmények nem vonhatók össze.
  8. 4.8. Ha a kereskedelmi kapcsolatokban ez szokásos, vagy ha ezt általánosan kötelező erejű jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóügyi bizonylatot - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó a hozzáadottérték-adó fizetője. Az Eladó az adóigazolást - számlát - az áru árának kiegyenlítését követően állítja ki a Vevő részére, és elektronikus formában küldi meg a Vevő elektronikus címére.
  9. 4.9. Az adásvételi nyilvántartásról szóló törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett értékesítést az adóhatóságnál online regisztrálni; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.
 5. 5. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS
  1. 5.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. szakaszának rendelkezései szerint a Vevő kívánsága szerint vagy a Vevő személye számára módosított áru szállítására vonatkozó szerződéstől, a romlandó áru szállítására vonatkozó szerződéstől, valamint a romlandó árutól többek között nem lehet elállni, az olyan áru szállítására vonatkozó szerződésből, amely a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredett más áruval, olyan lezárt csomagolású áru szállítására vonatkozó szerződésből, amelyet a fogyasztó kivett a csomagolásból, és amelyet higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, valamint olyan hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására vonatkozó szerződésből, amelynek eredeti csomagolása megsérült.
  2. 5.2. Hacsak nem az Általános Szerződési Feltételek 5.1. cikkében említett esetről vagy más olyan esetről van szó, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez a határidő az utolsó áruszállítás átvételének napjától kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni az Eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő használhatja az eladó által rendelkezésre bocsátott mintanyomtatványt, amely a szerződési feltételek mellékletét képezi. A Vevő az adásvételi szerződéstől való elállást többek között az Eladó üzleti címére vagy az Eladó e-mail címére küldheti el.
  3. 5.3. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés eleve érvényét veszti. A Vevőnek az árukat az adásvételi szerződéstől való elállás átadásától számított tizennégy (14) napon belül vissza kell juttatnia az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli az áruknak az Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit, még akkor is, ha az áruk jellegüknél fogva nem küldhetők vissza szokásos postai úton.
  4. 5.4. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az Eladó a Vevő által az adásvételi szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül visszautalja a Vevőtől kapott pénzeszközöket ugyanolyan módon, ahogyan az Eladó azokat a Vevőtől megkapta. Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést már az áru Vevő általi visszaküldésekor vagy más módon visszaadja, feltéve, hogy a Vevő beleegyezik, és a Vevőnek nem keletkeznek további költségei. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszeget a vevőnek visszafizetni, amíg a vevő vissza nem küldi neki az árut, vagy nem bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.
  5. 5.5. Az Eladó jogosult az áruban bekövetkezett kár miatt fennálló fizetési igényt egyoldalúan beszámítani a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.
  6. 5.6. Abban az esetben, ha a vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdése értelmében joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, amíg a vevő át nem veszi az árut. Ebben az esetben az Eladó haladéktalanul visszafizeti a vételárat a Vevőnek, készpénzben, a Vevő által megjelölt számlára.
  7. 5.7. Ha a vevőnek az áruval együtt ajándékot is adnak, az eladó és a vevő közötti ajándékozási szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándék tekintetében hatályát veszti, és a vevő köteles az ajándékot az áruval együtt az eladónak visszaszolgáltatni.
 6. 6. ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS -SZÁLLÍTÁS
  1. 6.1. Abban az esetben, ha a szállítási módot a vevő külön kérése alapján állapodtak meg, a vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.
  2. 6.2. Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a Vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.
  3. 6.3. Abban az esetben, ha a vevő részéről felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a vevő köteles megfizetni az ismételt szállítással kapcsolatos költségeket, illetve az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.
  4. 6.4. Az áru fuvarozótól való átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a fuvarozót. Abban az esetben, ha a csomagolás sérültnek bizonyul, ami a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól. Ez nem érinti a vevőnek az áru hibájáért való felelősségből eredő jogait és a vevő egyéb, az általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerinti jogait.
  5. 6.5. A felek további jogait és kötelezettségeit az áru szállításával kapcsolatban az Eladó által kiadott különleges szállítási feltételek szabályozhatják, amennyiben azokat az Eladó kiadja.
 7. 7. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK
  1. 7.1. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a vonatkozó általános érvényű jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. §-ai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény) szabályozzák.
  2. 7.2. Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az eladó különösen azért felel a vevővel szemben, hogy abban az időpontban, amikor a vevő átvette az árut:
   1. 7.2.1. az áru rendelkezik a felek között megállapodott jellemzőkkel, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel, illetve a vevő által az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklámozás alapján elvárt jellemzőkkel,
   2. 7.2.2. az áru alkalmas az eladó által megadott célra, vagy arra, amire az ilyen jellegű árukat általában használják,
   3. 7.2.3. az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést a megállapodás szerinti minta vagy mintadarab alapján határozták meg,
   4. 7.2.4. az áruk a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban vannak; és
   5. 7.2.5. az áruk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.
  3. 7.3. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt.
  4. 7.4. Az eladónak a hibás teljesítésből eredő kötelezettségei legalább olyan mértékben fennállnak, amilyen mértékben a gyártónak a hibás teljesítésből eredő kötelezettségei fennállnak. A vevő egyébként jogosult a fogyasztási cikkekben a kézhezvételtől számított huszonnégy hónapon belül felmerülő hiba esetén élni a reklamációs jogával. Ha az árucikken, annak csomagolásán, az árut kísérő használati utasításban vagy a reklámban más jogszabályoknak megfelelően feltüntetik azt az időtartamot, ameddig az áru felhasználható, akkor a minőségi garanciára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A minőségi garanciával az eladó vállalja, hogy az áru egy bizonyos ideig megfelel a szokásos rendeltetésének, illetve megőrzi szokásos tulajdonságait. Ha a vevő jogosan vádolta az eladót az áru hibájával, a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlására nyitva álló határidő és a jótállási idő nem jár le arra az időszakra, amely alatt a vevő a hibás árut nem használhatja.
  5. 7.5. Az Általános Szerződési Feltételek 7.4. cikkében említett rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra arra a hibára, amelyért az alacsonyabb árban állapodtak meg, az áruk szokásos használatból eredő elhasználódására, használt áruk esetében arra a hibára, amely megfelel annak a használati vagy elhasználódási szintnek, amellyel az áru rendelkezett, amikor a vevő átvette, vagy ha ez az áru jellegéből adódik. A vevő nem jogosult a hibás teljesítésre, ha a vevő az áru átvétele előtt tudta, hogy az áru hibás, vagy ha a vevő okozta a hibát.
  6. 7.6. Az áru hibáiért való felelősségi jogokat az eladó gyakorolja. Ha azonban az eladó által kiállított, a (Ptk. 2166. §-a szerinti) hibáért való felelősségi jogok körére vonatkozó igazolásban a javításra kijelölt más személyt jelölnek meg, aki az eladó helyén vagy a vevőhöz közelebbi helyen tartózkodik, a vevő a javítási jogot a javításra kijelölt személlyel gyakorolja. Kivéve azokat az eseteket, amikor a javítás elvégzésére az előző mondat szerint más személyt jelölnek ki, az Eladó köteles a reklamációt bármely olyan telephelyen elfogadni, ahol a reklamáció elfogadása az értékesített termékek vagy nyújtott szolgáltatások köre tekintetében lehetséges, beleértve adott esetben az Eladó székhelyét vagy telephelyét is. Az Eladó köteles a Vevőnek írásbeli igazolást adni arról, hogy a Vevő mikor élt a jogával, mi a reklamáció tartalma, és a reklamáció kezelésének milyen módját kéri a Vevő; valamint igazolást a reklamáció kezelésének időpontjáról és módjáról, beleértve a javítás igazolásával és a javítás időtartamával, vagy a reklamáció elutasításának írásbeli indoklásával. Ez a kötelezettség az Eladó által a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is vonatkozik.
  7. 7.7. A vevő az áruhibákért való felelősségből eredő jogait személyesen a Kratochvilka 2, 664 91, telefonon a +420777782804 vagy e-mailben a címen gyakorolhatja.
  8. 7.8. A Vevő a hiba bejelentésekor vagy a hiba bejelentését követően indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Eladót az általa választott jogról. A Vevő az Eladó hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a választott terméket; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Vevő olyan hiba kijavítását kérte, amely helyrehozhatatlannak bizonyul.
  9. 7.9. Ha az áru nem rendelkezik az Általános Szerződési Feltételek 7.2. cikkében meghatározott jellemzőkkel, a Vevő követelheti új, hibátlan áru szállítását is, kivéve, ha ez a hiba jellege miatt ésszerűtlen, de ha a hiba csak az áru egy részét érinti, a Vevő csak a rész kicserélését követelheti; ha ez nem lehetséges, a Vevő elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegére tekintettel aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül kijavítható, a vevő jogosult a hiba ingyenes kijavítására. A vásárló akkor is jogosult új áru szállítására vagy alkatrész cseréjére, ha eltávolítható hiba esetén a javítást követően a hiba megismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni az árut. Ebben az esetben a vevőnek is joga van elállni a szerződéstől. Ha a vevő nem áll el a szerződéstől, vagy nem él a hibátlan új áru leszállításához, az alkatrészek cseréjéhez vagy az áru javításához való jogával, ésszerű árengedményt követelhet. A vevő akkor is jogosult ésszerű árengedményre, ha az eladó nem képes új, hibátlan árut szállítani, az áru egy részét kicserélni vagy az árut kijavítani, vagy ha az eladó a hibát ésszerű időn belül nem orvosolja, vagy ha a hiba kijavítása a vevőnek jelentős nehézséget okozna.
  10. 7.10. Akinek a Polgári Törvénykönyv 1923. szakasza alapján joga van, az jogosult a jog gyakorlása során ésszerűen felmerült költségek megtérítésére is. Ha azonban az eladó nem gyakorolja a kártérítési jogot a hiba jelzésére nyitva álló határidő lejártát követő egy hónapon belül, a bíróság nem adja meg a jogot, ha az eladó arra hivatkozik, hogy a kártérítési jogot nem gyakorolta időben.
  11. 7.11. A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó hibákért való felelősségével kapcsolatban az eladó reklamációs szabályzata szabályozhatja.
 8. 8. A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
  1. 8.1. A vevő az áru teljes vételárának kifizetésével megszerzi az áru tulajdonjogát.
  2. 8.2. Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti magatartási kódexek.
  3. 8.3. A fogyasztói panaszokat az Eladó a elektronikus címen keresztül kezeli. Az Eladó a Vevő panaszának kezeléséről szóló tájékoztatást a Vevő elektronikus címére küldi.
  4. 8.4. Az adásvételi szerződésekből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Felügyelet (székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, azonosítószám: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/cs) illetékes. Az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr oldalon található online vitarendezési platform használható.
  5. 8.5. Az Európai Fogyasztói Központ Cseh Köztársaság, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetes címe: http://www.evropskyspotrebitel.cz a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont.
  6. 8.6. Az Eladó jogosult az árukat kereskedelmi engedély alapján értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi hivatal végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal gyakorolja. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.
  7. 8.7. A vevő ezúton vállalja a polgári törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése szerinti körülmények megváltozásának kockázatát.
 9. 9. ADATVÉDELEM
  1. 9.1. Az Eladó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerinti, a Vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése, az adásvételi szerződéssel kapcsolatos tárgyalások és az Eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljából történő kezelésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét a Vevővel szemben külön dokumentummal teljesíti.
 10. 10. KERESKEDELMI KOMMUNIKÁCIÓ KÜLDÉSE ÉS SÜTIK TÁROLÁSA
  1. 10.1. Az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról és egyes törvények módosításáról szóló 480/2004. sz. módosított törvény (az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény) 7. § (2) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére vagy telefonszámára. Az Eladó a GDPR 13. cikke értelmében a Vevővel szembeni tájékoztatási kötelezettségét a Vevő személyes adatainak a Vevő kereskedelmi kommunikációjának küldése céljából történő feldolgozásával kapcsolatban külön dokumentummal teljesíti.
  2. 10.2. A vásárló hozzájárul a cookie-k tárolásához a számítógépén. Abban az esetben, ha a weboldalon történő vásárlás és az eladónak az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesíthetők anélkül, hogy a vevő számítógépén sütiket tárolnának, a vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását. 
 11. 11. BEADÁS
  1. 11.1. A Vevőnek a Vevő elektronikus címén lehet kézbesíteni. 
 12. 12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. 12.1. Ha az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Az előző mondat szerinti jogválasztással a fogyasztónak minősülő vevő nem fosztja meg magát a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelyektől szerződéses úton nem lehet eltérni, és amelyek a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) 6. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint jogválasztás hiányában egyébként alkalmazandók lennének.
  2. 12.2. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
  3. 12.3. Az adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.
  4. 12.4. Az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó formanyomtatványminta a feltételekhez csatolva található.
  5. 12.5. Az eladó elérhetőségei: szállítási cím Kratochvilka 2, 664 91, e-mail cím , telefonszám +420777782804.
 13. Brno 1.1.2021

 

 1. Minta visszavonási űrlap
 2. Az adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítés
 3. Címzett:
 4. Cím:
 5. Ezúton értesítem, hogy elállok a szóban forgó áruk vásárlására vonatkozó szerződéstől:
 6. Megrendelés vagy beszerzési szerződés száma:
 7. Az áru megrendelésének dátuma:
 8. Az áru átvételének időpontja (az a nap, amikor az árut átvettem):
 9. Az Ön neve és vezetékneve:
 10. Az Ön címe:
 11. Aláírás (ha papír alapon küldték) ____________________________
 12. Dátum: